Kurs na Wózki Widłowe Rybnik

Oferujemy Państwu zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi oraz wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, który trwa ok. 3-tygodnie.
Kurs prowadzony jest na podstawie programu szkolenia uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

wozek_widlowy

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, (zapewniamy w ramach kursu)

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem
silnikowym następujących typów:

 • naładowne,
 • unoszące,
 • podnośnikowe,
 • ciągnikowe,
 • specjalne,
 • dodatkowo uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

W ramach kursu absolwent otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców operatorów wózków jezdniowych napędzanych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • zaświadczenie o ukończeniu seminarium obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego,
 • uprawnienie w języku angielskim (wydawane dodatkowo na życzenie klienta).

W przypadku posiadania wózków widłowych specjalnych, istnieje możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla grup na terenie zakładu pracodawcy.


Na życzenie klienta przygotowujemy również chętnych do sprawdzenia kwalifikacji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Cena za kurs wynosi 600 zł

 

Serdecznie zapraszamy